.  
 

Tidningen Kulturen.se
SKRIVET AV REBECKA MARIA WLLGREN 2009-07-15 KL. 00:00
Litteratur: Anna Qvist (text) och Bengt Jahnsson-Wennberg (bild),Till mitt fšrenade kungarike
Kritik
Stilfullt enkel och absurt underhŒllande verk

Anna Qvist (text) och Bengt Jahnsson-Wennberg (bild)
Till mitt fšrenade kungarike
HjŠrnstorm Fšrlag

 

Det hŠr besynnerliga lilla verket gšr nŒgot sŒ mŠrkligt som att fšrvilla sin lŠsare. DŒ sista sidan Šr vŠnd sitter man med ett bortkollrat leende och undrar vad boken egentligen Šr fšr nŒgot.

HjŠrnstorm fšrlag sŠger sig vara tidskriftens HjŠrnstorms utskott fšr nšdvŠndiga bokprojekt. Dessa nšdvŠndiga projekt skall vara en fšrening av det visuella och det litterŠra. En sŒdan fšrening Šr alltsŒ "Till mitt fšrenade kungarike" som Šr en fristŒende fortsŠttning pŒ "Till min hamster om jag hade haft en". Boken bestŒr av Anna Qvists text och Bengt Jahnsson-Wennbergs bilder. Verket Šr uppdelat i tre delar. Fšrsta delen innehŒller en inledning samt elva prosalyriska texter. Andra delen bjuder pŒ ett lyriskt drama i tvŒ akter, kretsande kring en nŒgot bedagad drottning, en tjŠnare och en vampyr som sett bŠttre tider.

Tredje delen bŠr namnet "Gotiska švningar" och innehŒller tvŒ lite lŠngre prosalyriska stycken. Var textstycke kompletteras av bilder. Text och bild fšljs šmsom Œt, skiljs šmsom ifrŒn varandra. De fšrenas i sin verklighetssyn, detaljrikedom, enkelhet och stŒr fšr sig sjŠlva i innehŒll. Att genreplacera verket Šr en alltfšr vansklig uppgift. Och nog Šr det precis sŒ det ska vara.

Anna Qvist har ett mycket lovande sprŒk, naivt och enkelt pŒ ett befriande vis. Hon gestaltar med korta kraftfulla meningar det svŒrŒtkomliga genom det enkla, livet genom det vardagliga, verkligheten genom fiktionen och det enkla genom det absurda.

"Jag har haft min del av mŠn och djupa tankar i aftonbrisen.
Jag har stirrat mig korsšgd mot konstgjorda horisonter.
Jag har med šverdrivet resoluta steg gŒtt in igen och stŠngt dšrren."
"-ApropŒ det. Mitt liv fšrlorade en dimension nŠr jag fick veta att det inte finns nŒgot sŒdant som vampyrer. Jag tror en kŠnsla av realism. Senare insŒg jag att det var fel. De finns visst. Men dŒ var jag redan blasŽ."

Texten fšrblir verket igenom stilfullt enkel och absurt underhŒllande. Aldrig tappar Qvist balansen och blir banal eller pretentišst pŒtvingande. En sŒ vŠlskriven prosa skulle inte verka ensam utan sin visuella fšljeslagare. Bilderna tillfšr dock en extra dimension till textstyckena och tillsammans bildar de ett mŠrkvŠrdigt litet allkonstverk av dramatik, lyrik, prosa, kaffe, vampyrer och bildkonst.

Rebecka Maria WŒllgren